Sản phẩm mới nhất


Xem tất cảGRAPHICS #05
EXLORE THE SPACE

Tạp chí Graphics, số thứ năm - Explore the space, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

159,000đ 159,000đ


GRAPHICS #04
BUILD THE FORMS

Tạp chí Graphics, số thứ tư - Build the form, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

169,000đ 169,000đ


GRAPHICS #03
ISSUE #03 - DEFINE THE SHAPES

Tạp chí Graphics, số thứ ba - Define the Shape, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

169,000đ 169,000đ


GRAPHICS #01 #02 #03
COMBO 3 CUỐN GRAPHICS

Combo 3 cuốn Graphics sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ

407,000đ 407,000đ


GRAPHICS #01 → #4
Combo 4 cuốn Graphics

Combo 4 cuốn Graphics sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ

576,000đ 576,000đ


GRAPHICS #03 + #04
Combo 2 cuốn Graphics

Tạp chí Graphics, số thứ ba và số thứ tư, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

338,000đ 338,000đ


GRAPHICS #01+02
Combo Graphics #1 và Graphics #2

Combo 2 cuốn Graphics #1 và Graphics #2 sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ

238,000đ 238,000đ


GRAPHICS #02
ISSUE #02 - DRAW THE LINES

Tạp chí Graphics, số thứ hai - draw the lines, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

119,000đ 119,000đ


GRAPHICS #01
ISSUE #01 - CONNECT THE DOTS

Tạp chí Graphics, số thứ nhất - Connect the Dots, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

119,000đ 119,000đTạp chí đồ hoạ
GRAPHICS


CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIẾT KẾ

Đã rất lâu trước đó, chúng tôi từng hi vọng sẽ có một ai đó ở Việt Nam viết ra những cuốn sách, những cuốn tạp chí liên quan đến thiết kế đồ họa. Nó phải thật đẹp, có nhiều thông tin hữu ích, để chúng tôi có thêm cảm hứng, và có thứ để cầm, nắm.


Nhưng nhiều năm sau, chúng tôi vẫn không thấy họ xuất hiện. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ không chờ đợi nữa, mà sẽ bắt tay vào tự thực hiện chúng, thứ chúng tôi từng ao ước.


Hi vọng lớn nhất, từ chúng tôi, là bạn có được thật nhiều điều thú vị khi đọc cuốn tạp chí này. Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ từ bạn, dù là nhỏ nhất, đều là động lực để chúng tôi cố gắng làm tốt hơn trong mỗi số của tạp chí.

Sản phẩm nổi bật


Xem tất cảGRAPHICS #05
EXLORE THE SPACE

Tạp chí Graphics, số thứ năm - Explore the space, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

159,000đ


GRAPHICS #04
BUILD THE FORMS

Tạp chí Graphics, số thứ tư - Build the form, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

169,000đ


GRAPHICS #03
ISSUE #03 - DEFINE THE SHAPES

Tạp chí Graphics, số thứ ba - Define the Shape, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

169,000đ


GRAPHICS #01 #02 #03
COMBO 3 CUỐN GRAPHICS

Combo 3 cuốn Graphics sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ

407,000đ


GRAPHICS #01 → #4
Combo 4 cuốn Graphics

Combo 4 cuốn Graphics sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ

576,000đ


GRAPHICS #03 + #04
Combo 2 cuốn Graphics

Tạp chí Graphics, số thứ ba và số thứ tư, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

338,000đ


GRAPHICS #01+02
Combo Graphics #1 và Graphics #2

Combo 2 cuốn Graphics #1 và Graphics #2 sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ

238,000đ


GRAPHICS #02
ISSUE #02 - DRAW THE LINES

Tạp chí Graphics, số thứ hai - draw the lines, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

119,000đ


GRAPHICS #01
ISSUE #01 - CONNECT THE DOTS

Tạp chí Graphics, số thứ nhất - Connect the Dots, sẽ đem lại cho bạn các kiến thức và thông tin thú vị về thiết kế đồ hoạ.

119,000đĐội ngũ tác giảHương Phan


Đừng chỉ thiết kế bằng đôi tay và đôi mắt. Hãy thiết kế bằng cả trái tim. Và cuộc sống bạn đang sống sẽ là bản thiết kế đẹp nhất trong đời bạn.

Hoàng Hiệp


Chỉ hy vọng Graphics có thể lấp được một lỗ hổng đã tồn tại rất lâu trong cộng đồng thiết kế tại Việt Nam mà thôi.

Huyền Thanh


Chứa trong hơn 100 trang giấy của Graphics là một phần không thể thay thế của mỗi chúng tôi.Tạp chí đồ hoạ
GRAPHICS


CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIẾT KẾ

Đã rất lâu trước đó, chúng tôi từng hi vọng sẽ có một ai đó ở Việt Nam viết ra những cuốn sách, những cuốn tạp chí liên quan đến thiết kế đồ họa. Nó phải thật đẹp, có nhiều thông tin hữu ích, để chúng tôi có thêm cảm hứng, và có thứ để cầm, nắm.


Nhưng nhiều năm sau, chúng tôi vẫn không thấy họ xuất hiện. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ không chờ đợi nữa, mà sẽ bắt tay vào tự thực hiện chúng, thứ chúng tôi từng ao ước.


Hi vọng lớn nhất, từ chúng tôi, là bạn có được thật nhiều điều thú vị khi đọc cuốn tạp chí này. Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ từ bạn, dù là nhỏ nhất, đều là động lực để chúng tôi cố gắng làm tốt hơn trong mỗi số của tạp chí.