...

Tạp chí đồ hoạ GRAPHICS


ISSUE #02 - DRAW THE LINE

Dot - Điểm, là căn nguyên của mọi thứ, là phần tử nhỏ nhất. Bằng cách kết nối các điểm, chúng ta có thể sinh ra rất nhiều thứ mới khác nhau. <br> Số đầu tiên của Graphics, chúng tôi muốn lấy Dot làm chủ đề chính, mong muốn rằng đây sẽ là một khởi điểm củaTạp chí đồ hoạ GRAPHICS


ISSUE #02 - DRAW THE LINES

Great teams do not hold back with one another. They are unafraid to air their dirty laundry. They admit their mistakes, their weaknesses and their concerns without fear of reprisal.

01

Dot - Điểm, là căn nguyên của mọi thứ, là phần tử nhỏ nhất. Bằng cách kết nối các điểm, chúng ta có thể sinh ra rất nhiều thứ mới khác nhau. <br> Số đầu tiên của Graphics, chúng tôi muốn lấy Dot làm chủ đề chính, mong muốn rằng đây sẽ là một khởi điểm của


02

Dot - Điểm, là căn nguyên của mọi thứ, là phần tử nhỏ nhất. Bằng cách kết nối các điểm, chúng ta có thể sinh ra rất nhiều thứ mới khác nhau. <br> Số đầu tiên của Graphics, chúng tôi muốn lấy Dot làm chủ đề chính, mong muốn rằng đây sẽ là một khởi điểm của


03

Dot - Điểm, là căn nguyên của mọi thứ, là phần tử nhỏ nhất. Bằng cách kết nối các điểm, chúng ta có thể sinh ra rất nhiều thứ mới khác nhau. <br> Số đầu tiên của Graphics, chúng tôi muốn lấy Dot làm chủ đề chính, mong muốn rằng đây sẽ là một khởi điểm của

GRAPHICS #02Huyền Thanh


Chứa trong hơn 100 trang giấy của Graphics là một phần không thể thay thế của mỗi chúng tôi

Hoàng Hiệp


Chỉ hy vọng Graphics có thể lấp được một lỗ hổng đã tồn tại rất lâu trong cộng đồng thiết kế tại Việt Nam mà thôi.

Hương Phan


Đừng chỉ thiết kế bằng đôi tay và đôi mắt. Hãy thiết kế bằng cả trái tim. Và cuộc sống bạn đang sống sẽ là bản thiết kế đẹp nhất trong đời bạn.Tạp chí đồ hoạ GRAPHICS


ISSUE #02 - DRAW THE LINE

Dot - Điểm, là căn nguyên của mọi thứ, là phần tử nhỏ nhất. Bằng cách kết nối các điểm, chúng ta có thể sinh ra rất nhiều thứ mới khác nhau. <br> Số đầu tiên của Graphics, chúng tôi muốn lấy Dot làm chủ đề chính, mong muốn rằng đây sẽ là một khởi điểm của